Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI ĐẦU TƯ TRẦN LAND Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316716103 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động 18/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ TOMO Tên giao dịch TOMO JSC Mã doanh nghiệp 0316716417 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động 18/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH HÀ Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316714804 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động 18/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NMED Tên giao dịch NMED MEDICAL EQUIPMENT COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316717280 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TMDV ĐẦU TƯ PHƯƠNG TÂY Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316714843 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG ĐỘI GROUP Tên giao dịch DONG DOI GROUP JOIN STOCK COMPANY Mã doanh nghiệp 0316717107 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TAM HUYNH Tên giao dịch TAM HUYNH SOFTWARE COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316717682 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG CHÂU SAN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316719471 Ngày cấp 23/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động 23/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO CHÂU Á Tên giao dịch AHT CORP Mã doanh nghiệp 0316713575 Ngày cấp 09/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động 09/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN BCA HOLDINGS Tên giao dịch BCA HOLDINGS Mã doanh nghiệp 0316712081 Ngày cấp 09/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận Ngày bắt đầu hoạt động 09/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis