Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC DALAS Tên giao dịch DALAS EDUCATION Mã doanh nghiệp 0316712807 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 18/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MADE BY MUM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MADE BY MUM Ngày thành lập: 09/10/2017 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH WOOJIN HIGH TEC Tên giao dịch WOOJIN HIGH TEC CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316717266 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOA HỌC METIS Tên giao dịch METIS SCIENCES CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316717587 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG LINH VN Tên giao dịch PHUONG LINH VN TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316716664 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH HAHI BEAUTY Tên giao dịch HAHI BEAUTY CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316714850 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO QUANG THẮNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ QUảNG CáO QUANG THắNG Ngày thành lập: 21/07/2009 Trạng thái:…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH KAI PANEL Tên giao dịch KAI PANEL CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316717393 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ APPCORE Tên giao dịch APPCORE CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316716505 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEGA LOYALTY Tên giao dịch MEGA LOYALTY TECHNOLOGY Mã doanh nghiệp 0316717957 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis