Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH VECO VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH VECO VIệT NAM Ngày thành lập: 01/02/2016 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0107317810-002 Ngày…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUST & BACKER Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316858549 Ngày cấp 14/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 06/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO LEADTERA Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316854914 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 13/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ BÌNH MINH GV-CHI NHÁNH ANH NGỮ NGÔI NHÀ VIỆT A Tên giao dịch VIET ANHHOUSE Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN GIáO DụC QUốC…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH BÔNG TUYẾT TRẮNG Tên giao dịch CÔNG TY BÔNG TUYẾT TRẮNG Mã doanh nghiệp 0316855844 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 02/05/2021 Trạng…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI ANH VIỆT Tên giao dịch ANHVIET MACHINE CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316855139 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 13/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY LẮP PHÚC KHANG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316850268 Ngày cấp 12/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 12/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH ĐẠI PHÁT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THịNH ĐạI PHáT Ngày thành lập: 21/01/2021 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN BẢO NGỌC FRESH Tên giao dịch NÔNG SẢN BẢO NGỌC FRESH Mã doanh nghiệp 0316849512 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA SƠN HÀ Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316850123 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Gò Vấp Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis