Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VẠN HÀO PHÁT – CHI NHÁNH KHO HÀNG VẠN HÀO PHÁT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI SảN XUấT VạN HàO PHáT Ngày thành lập:…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI KHÁT COFFEE VÕNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316719513 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Bình Tân Ngày bắt đầu hoạt động 24/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH II CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN TƯỜNG MAI Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH SUấT ăN TườNG MAI Ngày thành lập: 23/12/2020 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0316654351-002 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TMDV MINH KHÔI Tên giao dịch TMDV MINH KHÔI Mã doanh nghiệp 0316716953 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Bình Tân Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ẨM THỰC DÔNG CÁT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316717442 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Bình Tân Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ,TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NAM TRUNG SƠN Tên giao dịch NAM TRUNG SON CONSTRUCTION DESIGN, INVESTMENT COMPANY LIMITE Mã doanh nghiệp 0316717428 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Bình Tân Ngày bắt đầu…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SX-DV-TM LIÊN XƯƠNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316717178 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Bình Tân Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MAY CHINH PHAN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316714593 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Bình Tân Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ADWORK Tên giao dịch CTY TNHH QUẢNG CÁO ADWORK Mã doanh nghiệp 0316716992 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục thuế Quận Bình Tân Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M & M Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH Tư VấN THươNG MạI DịCH Vụ M & M Ngày thành lập: 01/09/2011 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis