Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT CÔNG TÂM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH XâY DựNG Kỹ THUậT CôNG TâM Ngày thành lập: 02/02/2021 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0316705694-001 Ngày…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ DU LỊCH CƯỜI XUYÊN VIỆT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316856710 Ngày cấp 14/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh Ngày bắt đầu hoạt động 14/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH KING LUCKY Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316853477 Ngày cấp 14/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh Ngày bắt đầu hoạt động 14/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI PHÁP 2T Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316854985 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh Ngày bắt đầu hoạt động 09/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH HAHALOLO CLOUD'S GLOBAL INFRASTRUCTURE Tên giao dịch HAHALOLO CLOUD'S Mã doanh nghiệp 0316850130 Ngày cấp 12/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh Ngày bắt đầu hoạt động 12/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM CORPORATION Tên giao dịch KIM CORPORATION JSC Mã doanh nghiệp 0316850211 Ngày cấp 12/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh Ngày bắt đầu hoạt động 12/05/2021 Trạng thái NNT đang…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MTV VĨNH AN VIÊN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316849431 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SNS FASHION Tên giao dịch SNS FASHION CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316846800 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIHO Tên giao dịch MIHO TRADING SERVICE COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316846945 Ngày cấp 10/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh Ngày bắt đầu hoạt động 10/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MOLLE CORPORATE Tên giao dịch MOLLE CORPORATE Mã doanh nghiệp 0316850042 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis