Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH 3-CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ-THIẾT KẾ – XÂY DỰNG HƯNG THỊNH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH DịCH Vụ-THIếT Kế – XâY DựNG HưNG THịNH Ngày thành lập: 19/04/2017 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI HỒNG NHUNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316855121 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 9 Ngày bắt đầu hoạt động 13/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN A1Z Tên giao dịch A1Z Mã doanh nghiệp 0316851367 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 9 Ngày bắt đầu hoạt động 13/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LONG2K (NTNN-0316476606) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316855266 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 9 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH HH – THE POINTS Tên giao dịch HH – THE POINTS COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316852145 Ngày cấp 12/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 9 Ngày bắt đầu hoạt động 12/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH ĐINH TIÊN HOÀNG – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN T&T Q9 Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN T&T Q9 Ngày thành lập: 06/04/2021 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT NGỌC LÊ Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316846906 Ngày cấp 10/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 9 Ngày bắt đầu hoạt động 10/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT VIỆT NGUYÊN Tên giao dịch VIET NGUYEN ADVERTISING AND INTERIOR DESIGN CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316850331 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 9 Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SEAN CNC Tên giao dịch SEAN CNC SERVICE CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316849858 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 9 Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHIẾC HỘP XANH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316848597 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 9 Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis