Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG (NTNN-0315670054) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316717530 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 9 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH EURO CONSTRUCTION CONSULTANCY PLUS (NTNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316717435 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 9 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẤT QUẢNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ BảO Vệ ĐấT QUảNG Ngày thành lập: 19/07/2016 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT AN GIA KHANG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và TRANG TRí NộI THấT AN GIA KHANG Ngày thành lập: 07/03/2019 Trạng thái: NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SOFA ERA Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316718654 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 9 Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG LONG PHÚ QUỲNH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316718580 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 9 Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN D-HOLDINGS Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316717756 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 9 Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên hệ…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ORGANIC LIVESOIL JOHNDANNY Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316717562 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 9 Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PRECISEWORKS Tên giao dịch PRECISEWORKS ENGINEERING CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316719633 Ngày cấp 24/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 9 Ngày bắt đầu hoạt động 24/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH KỲ LÂN SÀI GÒN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316717308 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 9 Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis