Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DE HUA VIỆT NAM Tên giao dịch DE HUA TRADING VIETNAM CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316713617 Ngày cấp 09/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 8 Ngày bắt đầu hoạt động 09/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH KINH DOANH BĐS PHÚC THỊNH VƯỢNG Tên giao dịch BDS PHUC THINH VUONG Mã doanh nghiệp 0316713504 Ngày cấp 09/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 8 Ngày bắt đầu hoạt động 09/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẤT NỀN NINH VIÊN Tên giao dịch NINH VIEN BOTTOM LAND CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316712388 Ngày cấp 09/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 8 Ngày bắt đầu hoạt động 09/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GOLDEN OX Tên giao dịch GOLDEN OX INVESTMENT CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316715999 Ngày cấp 17/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 8 Ngày bắt đầu hoạt động 17/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VOICEMATE Tên giao dịch VOICEMATE Mã doanh nghiệp 0316715597 Ngày cấp 17/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 8 Ngày bắt đầu hoạt động 17/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TICKLE MY PICKLE GOURMET Tên giao dịch TICKLE MY PICKLE GOURMET COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316713737 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 8 Ngày bắt đầu hoạt động 18/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG CDRE Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316717403 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 8 Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KARATE VIÊN MINH Tên giao dịch VIEN MINH KARATE Mã doanh nghiệp 0316716720 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 8 Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC VIỄN THÔNG E-TI Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316714378 Ngày cấp 09/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 8 Ngày bắt đầu hoạt động 05/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH PHÚC LONG BAKERY Tên giao dịch PHUC LONG BAKERY CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316714716 Ngày cấp 09/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 8 Ngày bắt đầu hoạt động 09/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis