Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FNB TROPICAL Tên giao dịch FNB TROPICAL Mã doanh nghiệp 0316847949 Ngày cấp 10/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 15/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH PON PON VIỆT NAM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316848357 Ngày cấp 10/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 10/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH NGỌC LIÊN CHÂU Tên giao dịch NGOC LIEN CHAU CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316846783 Ngày cấp 10/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 10/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BASECAMP VIỆT NAM Tên giao dịch BASECAMP VIET NAM TRADING SERVICE LIMITED COMPANY Mã doanh nghiệp 0316844881 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng thái NNT…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH – CÔNG TY TNHH BAO BÌ LONG PHÁT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH BAO Bì LONG PHáT Ngày thành lập: 17/05/2019 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0315683462-001 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐIỆN THÀNH VINH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI ĐIệN THàNH VINH Ngày thành lập: 16/07/2009 Trạng thái: NNT đang…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CP HỌC VIỆN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HAPPY STARS – CHI NHÁNH QUẬN 6 Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY CP HọC VIệN GIáO DụC QUốC Tế HAPPY STARS Ngày thành lập: 16/04/2019 Trạng thái: NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THL TOÀN CẦU Tên giao dịch THL GLOBAL TRADING CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316846399 Ngày cấp 08/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 08/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THU MUA PHẾ LIỆU VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG XANH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316836383 Ngày cấp 05/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 05/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MTV TM-DV NAM PHÚC Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316843366 Ngày cấp 06/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 6 Ngày bắt đầu hoạt động 06/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis