Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG HOÀNG PHÁT Tên giao dịch HOANG PHAT RESTAURANT SERVICE COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316842387 Ngày cấp 06/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 06/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ HÀNG DƯƠNG PHÁT Tên giao dịch DUONG PHAT RESTAURANT TRADING COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316840950 Ngày cấp 06/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 06/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BẢO DUY Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế BảO DUY Ngày thành lập: 09/06/2014 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0312811028-001 Ngày…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH JYK WORLD Tên giao dịch JYK WORLD Mã doanh nghiệp 0316842933 Ngày cấp 07/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 07/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 8/4 Tên giao dịch 8/4 CORPORATION LTD Mã doanh nghiệp 0316844666 Ngày cấp 07/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động 07/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI HOÀNG PHƯỚC Tên giao dịch DAI HOANG PHUOC TRADING SERVICES CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316849953 Ngày cấp 10/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 10/05/2021 Trạng thái NNT đang…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ THẮNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TRí THắNG Ngày thành lập: 26/05/2003 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0302935264-003 Ngày cấp 10/05/2021…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH SUNLEE BEAUTY Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH SUNLEE BEAUTY Ngày thành lập: 19/07/2019 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0315802208-003 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN AI Y TẾ SINGAPORE Tên giao dịch AI MEDIS Mã doanh nghiệp 0316848798 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HỒNG THUẬN PHÁT Tên giao dịch HONG THUAN PHAT TRADING SERVICE CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316850317 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 5 Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis