Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CẢNG SÀI GÒN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN CảNG SàI GòN Ngày thành lập: 04/11/2009 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0309589214-002 Ngày…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GO CAR TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tên giao dịch BRANCH OF GO CAR TECHNOLOGY COMPANY LIMITED IN HO CHI MINH C Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH CôNG NGHệ GO CAR Ngày thành lập:…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Q&T Tên giao dịch QTCONS Mã doanh nghiệp 0316850807 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LƯU TRÚ VHOUSE Tên giao dịch VHOUSE ACCOMMODATION SERVICE CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316848928 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI C.H.C Tên giao dịch C.H.C JSC Mã doanh nghiệp 0316846896 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH VÉ MÁY BAY AMY Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316850243 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 13/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SKARGON VIỆT NAM Tên giao dịch SKARGON VIET NAM CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316845405 Ngày cấp 10/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 10/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH JCAN TRADING Tên giao dịch JCAN TRADING CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316848653 Ngày cấp 10/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 10/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN PHÁT Tên giao dịch THUAN PHAT REAL ESTATE SERVICE AND INVESTMENT JOINT STOCK CO Mã doanh nghiệp 0316848290 Ngày cấp 10/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI LÂM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316846871 Ngày cấp 08/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 08/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis