Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LINK ARCHITECTS Tên giao dịch LINK ARCHITECTS DESIGN AND BUILD CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316700738 Ngày cấp 03/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 03/02/2021 Trạng thái NNT…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN LOUTECH Tên giao dịch LOUTECH CORP Mã doanh nghiệp 0316708328 Ngày cấp 04/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 04/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ERIC & FRIENDS Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316711200 Ngày cấp 05/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 05/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH AIZEN VIỆT NAM (NTNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316713670 Ngày cấp 08/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH COWAY VINA CHI NHÁNH HCMC Tên giao dịch COWAY VINA CO., LTD HCMC BRANCH Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH COWAY VINA Ngày thành lập: 21/07/2020 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0109276253-001 Ngày cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LỮ HÀNH SONG MINH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316714113 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 18/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE ABC&CO Tên giao dịch FIVE ABC&CO JSC Mã doanh nghiệp 0316716544 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 18/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ELANCO VIỆT NAM (NT) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316716551 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH NGUYÊN ĐỨC FOOD – CHI NHÁNH QUẬN 4 Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH NGUYêN ĐứC FOOD Ngày thành lập: 18/12/2020 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0316643014-002 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI VENUS Tên giao dịch VENUS MARINE CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316716706 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 4 Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis