Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 3T Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và ĐầU Tư 3T Ngày thành lập: 01/06/2009 Trạng thái: NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH JURIS VIỆT NAM Tên giao dịch JURISVN CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316716713 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động 18/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP FILL UP Tên giao dịch FILL UP SOLUTION COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316716311 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIGBANG Tên giao dịch BIGBANG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316716985 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ NỘI LAKES Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THươNG MạI Hà NộI LAKES Ngày thành lập: 18/12/2014 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VIELAND Tên giao dịch VIELAND Mã doanh nghiệp 0316718735 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ETCOPLUS Tên giao dịch ETCOPLUS Mã doanh nghiệp 0316716287 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên hệ…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI APP Tên giao dịch APP STT CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316718573 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN TT BADMINTON Tên giao dịch TT BADMINTON JSC Mã doanh nghiệp 0316718340 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH EVERY HALF BEAN Tên giao dịch EVERY HALF BEAN Mã doanh nghiệp 0316718291 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis