Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN SOLUTIONBANK Tên giao dịch SOLUTIONBANK CORP Mã doanh nghiệp 0316855509 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động 13/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TẠO MẪU BÀU CÁT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THIếT Kế TạO MẫU BàU CáT Ngày thành lập: 17/08/2016 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0313968825-001 Ngày…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TATA MANDALA Tên giao dịch TATA MANDALA Mã doanh nghiệp 0316855770 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động 13/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TIẾP THỊ CHIA SẺ METTA (NTNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316855812 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN M ELEMENT VENTURES Tên giao dịch HO CHI MINH CITY BRANCH – M ELEMENT VENTURES ONE MEMBER COMP Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN M ELEMENT…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MEON VIỆT NAM (NTNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316857979 Ngày cấp 14/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SEAMAR MARITIME MANAGEMENT (NTNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316857961 Ngày cấp 14/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH THƯ – TRUNG TÂM Y KHOA VẠN HẠNH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THươNG MạI BáCH THư Ngày thành lập: 15/01/2018 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM BẢO YẾN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316852346 Ngày cấp 12/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3 Ngày bắt đầu hoạt động 12/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THAI MARKET RESTAURANT 07-CÔNG TY TNHH THAI MARKET Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THAI MARKET Ngày thành lập: 08/10/2018 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0401928941-001 Ngày cấp 12/05/2021 Cơ…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis