Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH 3 – CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP HOÀNG THIÊN PHÁT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH KINH DOANH SắT THéP HOàNG THIêN PHáT Ngày thành lập: 09/03/2010 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MẮT VIỆT GROUP (NTNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316852836 Ngày cấp 12/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MTV HOA LIÊN Tên giao dịch HOA LIEN CO Mã doanh nghiệp 0316849015 Ngày cấp 12/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 17/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SUNRISE (NTNN) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316855964 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTAINER PUB Tên giao dịch BRANCH OF CONTAINER PUB CO.,LTD Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH CONTAINER PUB Ngày thành lập: 02/01/2020 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0316078605-001 Ngày cấp 14/05/2021 Cơ…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HITECH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316852385 Ngày cấp 12/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 12/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THANH TÂN Tên giao dịch THANH TAN DESIGN AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316850324 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng thái NNT…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỲNH THANH BÌNH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316848082 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT KHỞI Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư VIệT KHởI Ngày thành lập: 22/10/2018 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0315341878-001 Ngày cấp 11/05/2021…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC HÙNG ANH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316849110 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis