Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN RICCA Tên giao dịch RICCA JSC Mã doanh nghiệp 0316716921 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động 18/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CITY LAND Tên giao dịch CITY LAND Mã doanh nghiệp 0316716424 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 18/02/2021 Trạng thái NNT đang…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH YUKO TECHNOLOGIES Tên giao dịch YUKO TECH Mã doanh nghiệp 0316715766 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 18/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN PHÒNG CHÁY CFE Tên giao dịch CFE FIRE PROTECTION MECHANICAL ELECTRICAL CONSTRUCTION JSC Mã doanh nghiệp 0316714931 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 18/02/2021 Trạng thái…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TM DV VÀ TƯ VẤN TAX HCM Tên giao dịch TAX HCM CONSULTING CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316714875 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 18/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MUNGGAE MUNGGAE Tên giao dịch MUNGGAE MUNGGAE CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316715815 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN NISSAN NGỌC HẢI Tên giao dịch NGOC HAI NISSAN JSC Mã doanh nghiệp 0316715244 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LPG BIỂN ĐÔNG- CH VIỆT GAS Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY Cổ PHầN LPG BIểN ĐôNG Ngày thành lập: 07/10/2003 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0303062196-016 Ngày cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ASCEND PARTNERS Tên giao dịch ASCEND Mã doanh nghiệp 0316717058 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG NHÂN TÂM Tên giao dịch HOÀNG NHÂN TÂM Mã doanh nghiệp 0316718679 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 2 Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis