Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM BẢO Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI DịCH Vụ NAM BảO Ngày thành lập: 03/11/2009 Trạng thái: NNT không hoạt động tại địa chỉ đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH PHÁT Tên giao dịch BINH PHAT INVESTMENT IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316854953 Ngày cấp 15/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 12 Ngày bắt đầu hoạt động 15/05/2021 Trạng thái NNT…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT SUNRISE LABTECH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316855065 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 12 Ngày bắt đầu hoạt động 01/06/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ QUẢNG CÁO HD Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316854992 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 12 Ngày bắt đầu hoạt động 13/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THE 8 Tên giao dịch THE 8 CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316854907 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 12 Ngày bắt đầu hoạt động 15/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT OUTDOOR CUSHION VIETNAM Tên giao dịch OCV JSC Mã doanh nghiệp 0316854897 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 12 Ngày bắt đầu hoạt động 13/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ NHẤT TÂM Tên giao dịch NHAT TAM MECHANICAL PRODUCTION CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316854872 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 12 Ngày bắt đầu hoạt động 13/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TRÍ NGUYỄN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH ĐầU Tư GIáO DụC TRí NGUYễN Ngày thành lập: 10/07/2018 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0315157251-002…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT THẮNG LỢI Tên giao dịch THANG LOI TECHNOLOGY TRADING INVESTMENT CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316846832 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH 01 CÔNG TY TNHH TMDV MTV A TỶ Tên giao dịch CN 01 CT TNHH TMDV MTV A TỶ Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH TMDV MTV A Tỷ Ngày thành lập: 28/04/2021 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis