Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HỌC EDX Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY Cổ PHầN ĐạI HọC EDX Ngày thành lập: 12/12/2018 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0108539125-001 Ngày cấp 09/02/2021 Cơ quan…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH COLUMBIA SPORTSWEAR VIỆT NAM Tên giao dịch CSC VIETNAM Mã doanh nghiệp 0316713913 Ngày cấp 09/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động 09/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT HÀNH Tên giao dịch CHI NHÁNH – CÔNG TY TNHH VIỆT HÀNH Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THươNG MạI VIệT HàNH Ngày thành lập: 12/11/2020 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO SAO BẮC ĐẨU Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316710655 Ngày cấp 09/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 09/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI AN LỘC Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316713511 Ngày cấp 09/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 09/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU LIAN Tên giao dịch LIAN GLOBAL CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316715685 Ngày cấp 17/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 17/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH NGUYÊN ĐỨC FOOD – CHI NHÁNH QUẬN 11 Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH NGUYêN ĐứC FOOD Ngày thành lập: 18/12/2020 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0316643014-001 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI LUÂN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316716872 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ABC BAKERY Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THươNG MạI ABC BAKERY Ngày thành lập: 22/01/2021 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0316689643-014 Ngày cấp 23/02/2021 Cơ quan…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SEQUOIA LD Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH ĐầU Tư SEQUOIA LD Ngày thành lập: 14/12/2017 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0314790038-002 Ngày cấp 23/02/2021 Cơ quan…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis