Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TCB-TECH Tên giao dịch TCB-TECH TECHNOLOGY ENGINEERING CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316845451 Ngày cấp 07/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 07/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊM PHẠM HOLDINGS (NT) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316846180 Ngày cấp 07/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH Y.M LOGISTICS Tên giao dịch Y.M LOGISTICS CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316842690 Ngày cấp 07/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 07/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRIẾT DUY Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316842605 Ngày cấp 07/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 07/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGỌC THIÊN SƠN Tên giao dịch NGOC THIEN SON INVESTMENT .,JSC Mã doanh nghiệp 0316843461 Ngày cấp 08/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 08/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SUNRISE VIỆT NAM Tên giao dịch SUNRISE VIET NAM INTERNATIONAL TRADING INVESTMENT CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316850596 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 02/05/2021 Trạng…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH RIIC FULLNESS Tên giao dịch RIIC FULLNESS CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316851575 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TRÍ VIỆT FARM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU TRí VIệT FARM Ngày thành lập: 07/11/2011 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QLEGAL VÀ CÁC CỘNG SỰ Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316858468 Ngày cấp 14/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 11 Ngày bắt đầu hoạt động 14/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH KHO HÀNG – CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THIếT Bị Y Tế KHảI VINH Ngày thành lập: 30/01/2013 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis