Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINH KHÁNH Tên giao dịch VINH KHANH CONSTRUCTION JSC Mã doanh nghiệp 0316850116 Ngày cấp 12/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 12/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ JARAR HOLDINGS Tên giao dịch JARAR HOLDINGS INVESTMENT JSC Mã doanh nghiệp 0316854713 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 13/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH BAO BÌ KHÁNH ANH Tên giao dịch KHANH ANH PACKAGING CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316855026 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 04/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOÀNG VIỆT ANH Tên giao dịch HOÀNG VIỆT ANH Mã doanh nghiệp 0316854978 Ngày cấp 13/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 13/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ZENTEC Tên giao dịch ZENTEC CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316851014 Ngày cấp 11/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 11/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN SIMON Tên giao dịch CONG TY TNHH 2 TV SIMON Mã doanh nghiệp 0316843704 Ngày cấp 08/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 08/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM LOẠI QUÝ Tên giao dịch KIM LOAI QUY TRADING CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316844715 Ngày cấp 08/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 08/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MÊ ĐI CA – CỬA HÀNG MÊ ĐI CA 49 Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH Mê ĐI CA Ngày thành lập: 20/02/2001 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0302209992-014…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NGHỆ THUẬT NEON Tên giao dịch NEON ARTS ENTERTAINMENT CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316843246 Ngày cấp 08/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 08/05/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ SÀI GÒN Tên giao dịch SAIGON AUCTION ASSET MANAGEMENT CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316849664 Ngày cấp 10/05/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 10 Ngày bắt đầu hoạt động 10/05/2021 Trạng thái NNT…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis