Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN Tên giao dịch SASIN TRADING Mã doanh nghiệp 0316717869 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 1 Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH BND MEDIA Tên giao dịch BND MEDIA CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316717548 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 1 Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CTY LUẬT TNHH THẮNG VÀ CÁC ĐỒNG NGHIỆP Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316718164 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 1 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH T7M Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316718157 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 1 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên hệ Địa chỉ…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH HCM AUTO Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316718132 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 1 Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin liên hệ Địa…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ASTRAZENECA VIỆT NAM (NT) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316719961 Ngày cấp 23/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DAIICHI SANKYO VIỆT NAM (NT) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316719351 Ngày cấp 23/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH FUJI BUILDING SERVICES VIỆT NAM (NT) Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316718541 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHỐNG THẤM CÔNG NGHỆ NHẬT TOMAKU BOSUI Tên giao dịch CTY TNHH MTV TOMAKU BOSUI Mã doanh nghiệp 0316716223 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 1 Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MẠNG MINITECH Tên giao dịch MTNITC Mã doanh nghiệp 0316716738 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 1 Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis