Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC VINH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐứC VINH Ngày thành lập: 14/11/2002 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>2200207742-003 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAY THỜI TRANG H&T Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH MAY THờI TRANG H&T Ngày thành lập: 28/06/2019 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0315761671-001 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ PHƯƠNG VY Tên giao dịch CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ PHƯƠNG VY Mã doanh nghiệp 0316717918 Ngày cấp 22/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn Ngày bắt đầu hoạt động 22/02/2021 Trạng thái…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH PHÁT SG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316718904 Ngày cấp 23/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn Ngày bắt đầu hoạt động 23/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH TM-DV MTV GIANG LONG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316718439 Ngày cấp 23/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn Ngày bắt đầu hoạt động 23/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUANG DŨNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH DịCH Vụ ăN UốNG QUANG DũNG Ngày thành lập: 05/11/2018 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0315371537-002…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀNG MINH HALLO Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316713494 Ngày cấp 09/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn Ngày bắt đầu hoạt động 09/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH GIA LONG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316713455 Ngày cấp 09/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn Ngày bắt đầu hoạt động 09/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ANDY SOLUTION Tên giao dịch ANDY SOLUTION CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316710895 Ngày cấp 17/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn Ngày bắt đầu hoạt động 17/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP JULI Tên giao dịch JULI CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316715981 Ngày cấp 17/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn Ngày bắt đầu hoạt động 17/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis