Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VIỆT LONG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316710422 Ngày cấp 05/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 05/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÔTÔ SÁNG HƯƠNG Tên giao dịch CÔNG TY TNHH TM DV ÔTÔ SÁNG HƯƠNG Mã doanh nghiệp 0316733250 Ngày cấp 05/03/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 05/03/2021 Trạng…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MTV YẾN SÀO ÁNH LINH Tên giao dịch ANH LINH BIRDS NESTS MTV COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316736491 Ngày cấp 08/03/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 08/03/2021 Trạng thái NNT đang…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THĂNG BÌNH SG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316735378 Ngày cấp 08/03/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 08/03/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH THUẬN TÂM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316744365 Ngày cấp 11/03/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 01/03/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DHĐ Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316735995 Ngày cấp 11/03/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 11/03/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XD AN PHƯỚC STEEL Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316759629 Ngày cấp 22/03/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 30/03/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỦY LỢI PHÚ GIA HÀO Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316763706 Ngày cấp 23/03/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 23/03/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHẠM GIA KHANG Tên giao dịch PHAM GIA KHANG TRADING SERVICE ENTERTAINMENT CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316766104 Ngày cấp 24/03/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM QUANG MINH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI NAM QUANG MINH Ngày thành lập: 07/02/2018 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis