Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TƯ LY Tên giao dịch TU LY TRANSPORT SERVICE CO., LTD Mã doanh nghiệp 0316714811 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 18/02/2021 Trạng thái NNT đang…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH LÒ HƠI MINH DŨNG Tên giao dịch MINH DUNG BOILER COMPANY LIMITED Mã doanh nghiệp 0316716230 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 18/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH – SX – TM – DV – VT- CÁT TƯỜNG – EXCAVATOR Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316715131 Ngày cấp 18/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 18/02/2021 Trạng thái NNT đang…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ABC BAKERY Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THươNG MạI ABC BAKERY Ngày thành lập: 22/01/2021 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0316689643-007 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN ĐỨC HIẾU Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316717234 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 19/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHẠM THÀNH ÂN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH PHạM THàNH âN Ngày thành lập: 19/02/2019 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>1101908752-001 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIÊN HOÀ PHÁT Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THIêN HOà PHáT Ngày thành lập: 30/07/2009 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0309260123-001 Ngày cấp 19/02/2021 Cơ quan thuế quản…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN NGUYỄN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH THươNG MạI TUấN NGUYễN Ngày thành lập: 26/02/2008 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) “>0305501427-004 Ngày cấp 23/02/2021 Cơ quan…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ECO NUTRIENTS ASIA Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316718911 Ngày cấp 23/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 23/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÕ BÌNH PHƯƠNG Tên giao dịch VOBINHPHUONG CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316717361 Ngày cấp 23/02/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh Ngày bắt đầu hoạt động 23/02/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis