Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA LINH Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316605724 Ngày cấp 24/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 24/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XÂY DỰNG BẢO NAM Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316607922 Ngày cấp 26/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 26/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG NAM THÔNG Tên giao dịch Mã doanh nghiệp Tên công ty: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Kỹ THUậT Và XâY DựNG NAM THôNG Ngày thành lập: 26/03/2018 Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN NGUYÊN NHUNG Tên giao dịch NGUYEN NHUNG SEAFOOD PROCESSING CO.,LTD Mã doanh nghiệp 0316612545 Ngày cấp 27/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 27/11/2020 Trạng thái NNT đang…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XÂY DỰNG MỸ NGỌC Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316610403 Ngày cấp 27/11/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 27/11/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH NHỰA TÚ TOÀN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316631107 Ngày cấp 09/12/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 09/12/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông tin…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHẬT THUẬN TIẾN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316644579 Ngày cấp 17/12/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 17/12/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠT CẦN GIỜ Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316651343 Ngày cấp 22/12/2020 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 22/12/2020 Trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Thông…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN AN Tên giao dịch HTX NÔNG NGHIỆP SX TM DV THIÊN AN Mã doanh nghiệp 0316668474 Ngày cấp 05/01/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt…

Thông tin đăng ký doanh nghiệp Tên chính thức CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIA HÂN Tên giao dịch Mã doanh nghiệp 0316678627 Ngày cấp 15/01/2021 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ Ngày bắt đầu hoạt động 15/01/2021 Trạng thái NNT đang hoạt động…

logo-footer

                

Thành lập doanh nghiệp công ty nhanh giá rẻ kế toán Themis